085-760 7600 vandaag tot 17:00 Mijn Moneywise
Menu
X
Geen koffie, wél een cookie

Op Moneywise.nl regel je je financiële zaken online. Je krijgt bij ons geen koffie, maar we plaatsen wel cookies.

Maak hieronder een keuze voordat je verder gaat.
Of lees ons cookiebeleid

Bibliotheek

Beleggen
geen artikelen
Inboedelverzekering
geen artikelen
Levensverzekering
geen artikelen
Opstalverzekering
geen artikelen
Rechtsbijstandverzekering
geen artikelen
Reisverzekering
geen artikelen
Uitvaartverzekering
geen artikelen
Woonhuisverzekering
geen artikelen
Woonlastenverzekering
geen artikelen
Bibliotheek » Lijfrente » Jaarruimte » Wat is jaarruimte

Wat is jaarruimte

Jaarruimte is het bedrag dat u van de Belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw en bij uw aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken van uw inkomen, omdat u in een bepaald jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd. Als u te weinig pensioen heeft opgebouwd is er sprake van pensioentekort.

Jaarruimte formule
U kunt berekenen hoeveel pensioen u in een bepaald kalenderjaar zou mogen opbouwen. Die berekening wordt de jaarruimte berekening genoemd. Jaarruimte ontstaat dus als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u maximaal zou mogen opbouwen. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule.

Jaarruimte formule 2015: Jaarruimte = (13,8% x premiegrondslag ) - (6,5 x factor A) - F

Premiegrondslag (PG) = inkomensgrondslag minus franchise.
De maximale premiegrondslag is € 88.064 (2015).
De maximale inkomensgrondslag is € 100.000 (2015).
Met inkomensgrondslag wordt verzamelinkomen bedoeld.
Franchise = het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente kan worden opgebouwd, omdat de AOW-uitkering hierin later voorziet. Franchise wordt ook wel AOW-franchise genoemd. De franchise is € 11.936 (2015).

Factor A = het bedrag van de aangroei van uw pensioen als werknemer in het voorafgaande jaar door toename van diensttijd. Van de factor A verstrekt een pensioenfonds jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

F = Fiscale oudedagsreserve (FOR). FOR = de toename van de oudedagsreserve. Dit geldt alleen voor ondernemers. Ondernemers kunnen geen pensioen opbouwen via de werkgever. Om die reden komen ondernemers in aanmerking voor fiscaal voordeel als zij zelf pensioenopbouw regelen. Ondernemers mogen 9,8% van de fiscale winst, maar maximaal € 8.631 reserveren en storten in een verzekering of op een bankspaarrekening. Die reserve wordt dan niet in het jaarrapport vermeld, maar de fiscus houdt dat bij.

Steeds minder jaarruimte
De maximale jaarruimte bedraagt in 2015 € 12.153. In 2014 was de maximale jaarruimte nog € 25.182.

Jaarruimte berekenen en storten
Bij het berekenen van de jaarruimte, moet u gebruik maken van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. De jaarruimte over 2015 berekend u dus met de gegevens van 2014. Wanneer de in 2015 berekende jaarruimte wordt gestort in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening, is dat bedrag aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van 2014. Omdat deze aangifte meestal pas in 2016 wordt gedaan, ontvangt u de uiteindelijke teruggave, het fiscaal voordeel, van het aftrekbare gedeelte van de lijfrente ook pas in de loop van 2016. De jaarruimte kan voor de laatste keer in aftrek worden gebracht in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
U kunt de jaarruimte dus benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten op een lijfrente bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag niet meer dan de maximale jaarruimte is, mag u dit bedrag aftrekken van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt jaarlijks de jaarruimte berekenen en gebruiken. Op het moment dat u een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt u de jaarruimte over de afgelopen 7 jaren in één keer gebruiken en storten. Dat wordt de reserveringsruimte genoemd.

Jaarruimte vanaf 2016
Vanaf 1 januari 2016 wijzigen er weer een aantal cijfers, getallen en maximale bedragen waardoor de fiscale jaarruimte wordt beperkt, wat als gevolg heeft dat er minder ruimte is om in te leggen op een lijfrente bankspaarrekening.

Zelf uw jaarruimte berekenen
U kunt zelf uw jaarruimte berekenen door gebruik te maken van de rekenhulp van de Belastingdienst .
Rob van Lingen

Rob jarenlang actief in de financiele wereld en weet alles van financiële producten waaronder lijfrente.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Deel dit bericht op:

logo Moneywise.nl
... bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons Moneywise.nl op Facebook Moneywise.nl op LinkedIn Moneywise.nl op Twitter Moneywise.nl op Youtube